Jogszabályok

1993. évi XCIII. törvény
A munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló 5/1993. (XII. 26.) MÜM rendelettel

11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet
Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról. (45/2013(X.14) NGM rendelettel módosított)

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet
A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet
Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

2/1998. (I. 16.) MüM rendelet
A munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet
A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimlis szintjéről

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet
Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről