Adatvédelem
Alpindustry WRS Kft. - Adatvédelem
Adatkezelési tájékoztató

Az Alpindustry WRS Kft jelen tájékoztató elkészítésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (2016. április 27.)a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), másképpen GDPR vonatkozó cikkében foglaltakat, továbbá az adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó hazai előírásokat és a 2013. évi LXXVII törvény a felnőtt képzésről hatályos jogszabályának 21. § vette figyelembe.

Tájékoztató megnyitása »
Adatkezelési szabályzat

Az Alpindustry WRS Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és megtesz minden olyan biztonsági intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Szabályzat megnyitása »