Tanfolyamok
Tanfolyamaink hazai és nemzetközi minősítési rendszer szerint
Magasban való munkavégzés

A résztvevők megismerhetik a magasban való munkavégzés meghatározó munkabiztonsági szabályait, az önmentés technikai megoldásait, átfogó ismereteket szerezhetnek a lezuhanás elleni védelem megvalósításának módszereiről.

Ipari alpinista segéd

Az alapfokú képzés során a résztvevők megismerkednek a biztonságos munkavégzés szabályaival, az egyéni védőeszközeik ellenőrzésére és vizsgálatára vonatkozó követelményekkel, továbbá a legegyszerűbb, általános helyzetekből végrehajtott mentési és menekülési eljárásokkal.

Szakmai szintű Ipari alpinista képzés

A szakképesítés megszerzését olyan gyakorlott szakembereknek ajánljuk, akik korábban megszerzett ipari alpinista segéd minősítéssel már rendelkeznek. Munkájuk során megszerezték azt az alpintechnikai munkatapasztalatot, melynek birtokában, könnyebben elsajátíthatják az összetett alpintechnikai módszereket, mentési eljárásokat, valamint a munkairányításhoz szükséges elméleti ismereteket.

Kalandpark kezelő (üzemeltető)

Kalandpark üzemeltetők részére szervezett tréningjeink során a résztvevők elsajátíthatják a biztonságos üzemeltetés munkabiztonsági és dokumentációs követelményeit, a karbantartási és ellenőrzés feladatait, a kapcsolódó egyéni védőeszközök használatának és ellenőrzésének követelményeit, illetve a vendégek beöltöztetésének, betanításának és biztosításának elméleti és gyakorlati ismereteit, valamint a mentési feladatok módszereit.

Faápolás kötéltechnikája

A résztvevők elsajátítják a faápoló kötéltechnikai eszközök és felszerelések használatával, karbantartásáva és tárolásával kapcsolatos ismereteket, megismerkednek a fa koronájában történő munkavégzéssel kézifűrésszel, valamint elsajátítják az ön- és társmentés gyakorlatát.

Elsősegélynyújtó

A Sürgősségi elsősegély tanfolyamok mentési biztonságot nyújtanak a résztvevők számára, hogy gondoskodni tudjanak a sérültről orvosi vészhelyzet esetén. A résztvevők megtanulják és gyakorolják ugyanazokat a betegellátási technikákat és elveket, amelyeket az egészségügyi szakemberek használnak.

PETZL Felszerelés felülvizsgáló

A tanfolyam sikeres elvégzését követően a résztvevő képes lesz elvégezni a rutin és az alapos, időszakos felülvizsgálatot a Petzl erre vonatkozó előírásai szerint, illetve képes lesz felfedezni és megítélni a hibákat, károsodásokat, amelyek az eszköz leselejtezését igénylik, továbbá dokumentálni a felszerelés felülvizsgálatát és nyilvántartani a vizsgálati eredményeket.

Beszállással végzett munkák

A zárt térben történő munkavégzés veszélyei és kockázatai fokozott körültekintést igényelnek a munkahelyi munkabiztonság és egészségvédelem szempontjából, a munkacsoport tagjaira és vészhelyzet esetén a mentési feladatot végrehajtók számára is. Az oktatás célja, hogy az ilyen környezetben dolgozó szakembereket előzetesen felkészítsük a biztonságos munkavégzés végrehajtására, valamint a vészhelyzetek megfelelő és gyors kezelésére.

GWO BST tanfolyam

Bevezető szöveg

GWO elsősegély (First aid)

Olyan személyeknek ajánlott, akik a szélenergia iparágban, vagy az iparághoz kapcsolódó területen fognak dolgozni és különböző feladatokat kell ellátniuk, ami általában azt jelenti, hogy fizikailag kapcsoltba kerülnek szárazföldi vagy tengeren elhelyezett szélturbinával.

GWO tűzvédelem (Fire awareness)

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők képesek legyenek a tűz megelőzésére, a megfelelő döntések meghozására a tűz vizsgálatakor, a személyzet evakuálásának kezelésére és mindennek figyelembevételére, kezelhetetlen tűz esetén. Biztonságosnak ítélt helyzetben, a résztvevőknek képesnek kell lenniük arra, hogy kézi tűzoltó készülékekkel hatékonyan eloltsák a kezdődő tüzet.

GWO kézi anyagmozgatás (Manual handling)

A modul célja a résztvevők ösztönzése a kézi anyagmozgatási feladatok biztonságos végrehajtására a szélturbinában.

GWO magasban végzett munka (Work at height)

A modul célja, hogy elméleti és gyakorlati oktatáson keresztül alapvető tudást és készségeket nyújtson a résztvevők számára az egyéni védőfelszerelés használatával kapcsolatban, a magasban való biztonságos munkavégzésről, valamint a magasból mentésről.

GWO Advanced Rescue

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők képesek legyenek kimenteni a sérültet aszélturbinából beszállásos mentési művelet végrehajtásával, a mentéshez alkalmasés az iparági szabványnak megfelelő mentő felszerelés használatával, olyan mentésimódszerek és technikák alkalmazásával, amelyek meghaladják a GWO Magasbanvaló munkavégzés mentési elemeit.

IRATA Level 1

A Level 1-es szinten képzett technikus képes az alpintechnika módszereinek önálló alkalmazására munkvégzés során. Képes a munkaterület kötélen végrehajtott megközelítésére és elhagyására, képes kötéltechnikai módszerekkel munkahelyzetét pozícionálni a munkavégzés ideje alatt. A Level 1-es technikai felkészítéssel rendelkező szakemberek, a munkavégzés során alpintechnikai módszereket egy kijelölt Level 3-as munkairányító felügyelete alatt alkalmazhatnak.

IRATA Level 2

Tapasztalt alpintechnikai szakember, aki átfogó ismeretekkel bír a kötélrögzítés (standolás) és a mentési eljárások terén, a feszített kötélpályák és húzórendszerek kiépítésében, valamint a vertikális és horizontális mászási technikák alkalmazásában. Komplex alpintechnikai módszereket, és mentési feladatokat egy Level 3-as munkairányító felügyelete mellett alkalmazhat.

IRATA Level 3

Tapasztalt alpintechnikai szakember, aki gyakorlottan alkalmazza a Level 1-es és Level 2-es kötéltechnikai manővereket, széleskörű tudással bír a komplex mentési technikákban, ismeri a releváns munkamódszereket, munkabiztonsági előírásokat, az alpintechnika alkalmazásának jogszabályi követelményeit. Ismeretei és tapasztalata alapján képes a munka helyszínén a munkafelügyeletet biztosítani, a munka és mentés irányítási feladatokat végrehajtani.